Algemene voorwaarden


Voorwaarden

 • Bij bestelling wordt de koper geacht de voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

 • De goederen blijven eigendom van M. Consult BVBA - Purewine tot volledige betaling.

 • Klachten i.v.m. de goederen dienen ons binnen de 8 dagen na levering aangetekend te worden gemeld.

 • Al onze facturen zijn bij afhaling cash te betalen.

 • Niet dringende leveringen binnen een straal van 30 km van Gooik zijn altijd gratis. 
  Levering aan huis en binnen België: is gratis voor bestellingen vanaf 240 euro inclusief BTW. Voor kleinere bedragen wordt 15 euro transportkosten, incl. BTW, aangerekend. 
  Voor leveringen buiten België, gelieve ons te contacteren.

 • Bij levering aan huis of een ander leveringsadres krijgt de klant van ons een email ter bevestiging van de bestelling en contacteren we de klant telefonisch om het tijdstip van de levering af te spreken. 
  Voor nieuwe klanten: Indien de bestelling niet vooraf werd betaald door overschrijving op reknr. BE02 9731 1181 2540, dient de klant deze bij de levering contant te betalen. 
  Betaalkaarten worden niet aanvaard. 
  Indien uitzonderlijk anders wordt overeengekomen dient de betaling te gebeuren binnen de 5 dagen volgend op de op de factuur vermelde leveringsdatum. 

 • Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest van 0,8% per maand verschuldigd. Tevens zal de schuldvordering verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

 • Enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel is bevoegd om gebeurlijke geschillen te beslechten.

 • De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en eventuele fouten. 
  In geval van wijziging zal de klant hierover vooraf worden ingelicht, dus vooraleer de bestelling verder doorgaat, zodat de klant de bestelling nog kan herzien.