pure wine

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 • Bij bestelling wordt de koper geacht de voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

 • De goederen blijven eigendom van M. Consult BVBA - Purewine tot volledige betaling.

 • Klachten i.v.m. de goederen dienen ons binnen de 8 dagen na levering aangetekend te worden gemeld.

 • Al onze facturen zijn bij afhaling cash te betalen.

 • Niet dringende leveringen binnen een straal van 20 km van Gooik zijn gratis vanaf een aankoopbedrag van 120 euro inclusief BTW. Voor kleinere bedragen kunnen transportkosten worden aangerekend.

  Niet dringende levering aan huis, binnen België en meer dan 20 km van Gooik: is gratis voor bestellingen boven 300 euro inclusief BTW. Voor kleinere bedragen worden transportkosten aangerekend à rato van 1 euro/fles en veelvouden van 6 flessen, incl. BTW.
  De levering gebeurt doorgaans door externe bedrijven zoals DPD en daarom dienen de flessen te worden herverpakt in speciale schokbestendige dozen, wat extra kost betekent.
  Voorbeelden: voor 1, 2 tot 6 flessen is de herverpakkings- en leveringskost 6 euro; voor 7, 8, ... 12 flessen is dit 12 euro.

  Voor leveringen buiten België, gelieve ons te contacteren.

 • Bij levering aan huis of een ander leveringsadres krijgt de klant van ons een email ter bevestiging van de bestelling en contacteren we de klant telefonisch om het tijdstip van de levering af te spreken.

 • Voor nieuwe klanten:
  - na bestelling volgt de definitieve factuur (wijnen in stock of voorstel alternatief + eventueel leveringskost) die we u sturen via mail.
  - u gaat door met de bestelling en voorafgaand aan de levering betaalt u door overschrijving op reknr. BE02 9731 1181 2540 (M. Consult BVBA).
   of u annuleert de bestelling.

 • Indien uitzonderlijk anders wordt overeengekomen dient de betaling te gebeuren binnen de 5 dagen volgend op de op de factuur vermelde leveringsdatum.

 • Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest van 0,8% per maand verschuldigd. Tevens zal de schuldvordering verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

 • Enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel is bevoegd om gebeurlijke geschillen te beslechten.

 • De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en eventuele fouten.
  In geval van wijziging zal de klant hierover vooraf worden ingelicht, dus vooraleer de bestelling verder doorgaat, zodat de klant de bestelling nog kan herzien.